Semesterside for NOAS2301 - Høst 2004

Semesteroppgaven skal leveres senest onsdag 24.11.04., fortrinnsvis på ILFs ekspedisjonskontor 12.30 - 15. Husk at oppgaven skal leveres i tre eksemplarer (se under "Om eksamen i dette emnet").

Sammen med oppgaven skal dere levere erklæring om fusk. Oppgaven skal ikke merkes med navn. Dere finner kandidatnummer på studentweb, dere kan også få det av læreren eller på ekspedisjonskontoret.

Oppgaven kan også leveres til Tone Gedde.

15. nov. 2004 01:00

Til studenter på Norsk som andrespråk

Har du lyst til å få verdifull og faglig relevant erfaring som samtalegruppeleder?

Institutt for lingvistiske fag har behov for samtalegruppeledere til studenter som følger våre norskkurs.

Foreløpig trenger vi samtalegruppeledere til våre studenter på trinn 3, men senere i semesteret kan det også være aktuelt med trinn 2. Din jobb vil være å sørge for at studentene får muntlig øvelse i norsk, dette gjøres i samsvar med de lærerne som er ansvarlig for kursene på hvert trinn. Det kan være å snakke om emner som det står skrevet om i avisen den dagen du skal ha samtalegruppen din, det kan være faglige emner som studentene har behov for å få snakket om, det kan være ting direkte relatert til det studentene har gjennomgått i klassen eller andre emner som opptar dem. Hovedsaken er at de får øvd seg i å snakke norsk.

Lønnen vil være kr 105,20 pr samtalegruppetime.

Vi trenger...

12. aug. 2004 02:00

Emnet går over hele semesteret. I uke 39, 40 og 44 er det ingen undervisning; i disse ukene kan klasserommet brukes til gruppearbeid.

11. aug. 2004 02:00