Semesterside for NOAS2301 - Vår 2010

Semesteroppgåva er no lagd ut på emnesida. Frist for levering er 4. juni 2010.

14. apr. 2010 15:35

Kvalifiseringsoppgåve (obligatorisk oppgåve) er no lagd ut på emnesida. Siste frist for innlevering er 12. april. Oppgåva kan leverast i timen, på ILNs ekspedisjonskontor HW110 kl. 12.30 - 15.00 eller på e-post: ingeborg.kongslien@iln.uio.no

9. mars 2010 19:35