Dette emnet er nedlagt

Revidert versjon av undervisningsplanen Eg …

Revidert versjon av undervisningsplanen

Eg har no gjort ein del viktige endringar i undervisningsplanen, som eg dermed håpar kan bli den tilnærma endelege versjonen. Så bed eg om orsaking for alt rotet!

Med sjølvkritisk helsing

Arne

PS: Alle på kurset er hjarteleg velkomne til å ete mat(pakke) i lag med kursleiaren og andre deltakarar frå ca. kl. 11.15 før fredagstimane. Me snakkast!

Beste helsing

Arne

Publisert 11. sep. 2011 20:20 - Sist endra 24. okt. 2011 00:16