Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2150 - Høst 2009

Avlysing av avtalt time

Som opplyst i e-post sendt for noen minutter siden blir det ingen time i morgen 1. desember; jf. nærmere beskjed i e-post.

Vennlig helsing Arne

30. nov. 2009 11:51

Kompendium NOR2150/4150 Færøysk

No er kompendiet til sals i Akademika

Helsing Arne

10. sep. 2009 08:43

Føroyakort

Her ligg eit fint kart over Færøyane

25. aug. 2009 19:12