Pensum/læringskrav

Primærlitteratur

Enquist, Per Olov. 2008. Et annat liv. Stockholm: Norstedts

Knausgård, Karl Ove. 2009. Min kamp II. Oslo: Oktober

Loe, Erlend. 2013. Vareopptelling. Oslo: Cappelen Damm

Marstein, Trude. 2007. Gjøre godt. Oslo: Gyldendal

Rishøi, Ingvild H. 2014. Vinternoveller. Oslo: Oktober Forlag

Stoltz, Kristina. 2011. Æsel. København: Gyldendal

Uthaug, Maren (2013). Og sådan blev det. København, Lindhardt og Ringhof.

Utvalgte dikt tilsvarende ett verk (i kompendiet): Yahya Hassan 2013. Steinar Opstad 2009.

Monica Aasprong 2009. Øyvind Rimbereid 2004. Morten Søndergaard 2002.

 

Sekundærlitteratur:

Følgende artikler kan lastes ned:

Satrte, Jean-Paul. 1994. "Blikket". Kap 4 i Erfaringer med de andre. Gyldendal: Oslo. S.
http://www.nb.no/nbsok/nb/b62588d473246b9433c2f0a086109d36.nbdigital;jsessionid=A6832140738E337480C5829209890920.nbdigital1?lang=no

Vassenden, Eirik. 2007. ”Hva er samtidslitteratur og hvorfor leser vi den?. Noen begrepshistoriske og fagkritiske bemerkninger”. I Edda 4/2007: OBS! kan kun lastes ned fra en UiO maskine!  http://www.idunn.no/ts/edda/2007/04/hva_er_samtidslitteratur_og_hvorfor_leser_vi_den_-_noen_begrepshistoriske_o

Røssaak, Eivind. 2005. Kapittel 2 og 6 fra Selviakttakelse - en tendens i kunst og litteratur,  27–40 og 91–98: http://kulturradet.no/vis-publikasjon/-/asset_publisher/N4dG/content/publikasjon-selviakttakelse

Larsen, Janike Kampevold. 2008. ”Litteraturens omgivelser”. I Kritiker: http://www.kritiker.nu/debatt.php?subaction=showfull&id=1220719670&archive=&start_from=&ucat=1&.

Haarder, Jon Helt. 2007. "Ingen fiktion, bara reduktion". I Tidsskrift for litteraturvetenskap, s. 77–92: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/100/103

 

Kompendium

Sennett, Richard. 1992. "Slutten på den offentlige kulturen". I Intimitetstyranniet. Oslo: J.W. Cappelens Forlag, s. 5–21.

Barthes, Roland. 2003. "Virkelighetseffekten". I Moderne litteraturteori. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget s. 73–79.

Baumann, Zygmunt. 2000. "Forord. Om å være lett og flytende". I Flytende modernitet. Oslo: Vidarforlaget,  s. 11–27.

Behrendt, Poul. 2006. Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse. København: Gyldendal, s.11–63.

Nussbaum, Martha C. 1995. “The Literary Imagination”, s. 1–12 I Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life. Boston: Beacon Press.

Erik Bjerck Hagen. 2000. "Hva gjør den gode litteraturen god?". I Litteratur og handling, s.131–148. Oslo: Universitetsforlaget

Kjerkegaard, Stefan. 2012. "Eksemplets plads – Om den selvbiografiske udsigelse i poesi med eksempler fra Morten Søndergaard, Nils-Øivind Haagensen og Lone Hørslev". I Poesi postmillennium. Lyrikk i første tiåret av 2000-tallet, i serien Modernisme i nordisk lyrikk. Bergen: Alvheim og Eide Akademisk Forlag, 2012, s. 189–212.

Miller, J. Hillis: "Reading Doing Reading" i The Ethics of Reading, 1987. Columbia University Press, s. 1–11

 

Anbefalt litteratur

Andersen, Per Thomas. 2003. Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur. Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, Per Thomas. 2012. Norsk litteraturhistorie. Oslo: Universitetsforlaget. 2. utgave.

Bauman, Zygmunt. 2001 (2000). Flytende modernitet. Oslo: Vidarforlaget.

Behrendt, Poul. 2006. Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse. København: Gyldendal.

Behrendt, Poul. (2011a). "Autonarration som skandinavisk novum. Karl Ove Knausgård, Anti-Proust og Nærværseffekten" s. 290-325 i Spring 31-32 2011. Kan lastes ned her. http://www.kritikerlaget.no/nor/pages/758-poul_behrendt_om_knausgrds_min_kamp

Behrendt, Poul. (2011b). "Knausgårds kamp med døden" Politiken 30.11. 2011. Kan lastes ned her: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1466594/knausgaards-kamp-med-doeden/

Bunch, Mads. 2013. Millennium. København: Forlaget Spring.

Farsethås, Ane. 2012. Herfra til virkeligheten. Oslo: Cappelen Damm.

Haarder, Jon Helt 2014. Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur. København: Gyldendal.

Kittang, Atle. 2009. Diktekunstens relasjonar. Estetikk, kultur, politikk. Oslo: Gyldendal.

Norheim, Martha. 2007. Røff guide til samtidslitteraturen. Oslo: Det Norske Samlaget.

Tjønneland, Eivind. 2010. Knausgård-koden. Oslo: Spartacus Forlag.

Vassenden, Eirik. 2004. Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen. Oslo: Damm Forlag.

 

Publisert 22. mai 2014 18:16 - Sist endret 11. nov. 2014 13:52