Arktis i förändring

Kursen tar för sig samtidslitteratur och film som förhandlar aktuella politiska, kulturella och ekologiska förändringar i Arktis. Globalisering, dekolonisering, global uppvärmning och miljöförorening är bland de processer som förändrar Arktis och vår syn på vad Arktis egentligen är. Geografiskt ligger kursens fokus på nordiska Arktis, speciellt på Grönland och Sápmi. Tematiskt kommer vi att undersöka hur frågor kring ressurser, historia, makt, identitet och kön gestaltas i texterna, med hjälp av koncept från postkolonial teori, kritisk urfolksteori, genusteori och ekokritik. På vilket sätt bidrar litteratur och film till diskussionen om Arktis idag, och vilka genrer, motiv och perspektiv kommer till användning i samtida beskrivningar av Arktis?

Publisert 18. okt. 2017 08:52 - Sist endret 18. okt. 2017 08:52