Dette emnet er nedlagt

NOR2326 – Epokestudium: Norske romaner rundt årtusenskiftet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sanselighet, dimensjonalitet og leselighet: samtidsromanens muligheter. Med hensyn til innflytelse og utbredelse har romanen vært den kanskje mest betydningsfulle sjanger i nordisk såvel som vestlig litteratur siden midten av 1800-tallet. Samtidig som sjangeren åpenbart ikke lar seg bestemme, har den gjennomgått en tydelig utvikling som estetisk, sosiologisk og funksjonelt objekt.

I dette kurset forsøker vi å spore mulig tendenser og sætrekk i et utvalg norske samtidsromaner. Vi er særlig ute etter hva slags lesestrategier som kan anvendes. Lesningene kommer til å kretse omkring en poetologisk akse, om romanenes mer eller mindre eksplisitte refleksjoner rundt sin egen status. Undersøkelser av forholdene mellom overflate og dybde, tid og rom, sanselighet og mening vil stå særlig sentralt.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved Universitetet i Oslo, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd srudiepoeng for.

Undervisning

Seminarundervisning med 3 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 11 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Vår 2007

Felles undervisning med NOR4422.

Emne innen emneserien Epokestudium NOR2320.

Eksamen

Høst 2007

Vår 2007

Samme semester som undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk