English version of this page

Tilrettelegging til eksamen

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan du søke om tilrettelegging til eksamen.

Hva kan du søke om?

Fakultetet vurderer hva slags tilrettelegging du kan få på grunnlag av opplysninger i søknaden. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.

Du kan for eksempel søke om:

 • Ekstra tid hvis funksjonsnedsettelsen fører til at du arbeider saktere.
 • Ekstra tid for mødre som ammer.
 • Mulighet for å hvile eller bevege deg under eksamen. 
 • Hjelpemidler som programvare og diktafon. 
 • Hvilebenk, leselampe, regulerbar stol eller bord.
 • Mulighet for å sitte på mindre rom.

Dersom du skal ha skoleeksamen i Inspera og har behov for spesielle verktøy for stavekontroll, bildeforstørrelse eller opplesing av tekst, må du søke om tilrettelegging til eksamen.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

Allergi og eksamen

Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Les mer om pollenallergi og eksamen

 

 

Søknadsfrister

 • 1. september for høstsemesteret
 • 1. februar for vårsemesteret

For studenter på medisinstudiet og på OD1100 og ERN1100 er fristen fire uker før eksamen for alle eksamener knyttet til høstsemesteret 2017. Dette inkluderer konte-eksamener i januar og februar 2018. Fra vårsemesteret 2018 endres fristen til 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Sykdom etter fristen

Hvis du blir akutt syk eller skadet etter at søknadsfristen har gått ut, må du kontakte studieinformasjonssenteret ved fakultetet så raskt som mulig.

Søknadsskjema

 1. Fyll ut søknadsskjema (pdf)
 2. Be lege/sakkyndig om å fylle ut skjema for dokumentasjon (pdf)
 3. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Hvor leverer jeg søknaden?

Levér eller send søknaden og dokumentasjonen i posten til studieinformasjonssentret på fakultetet ditt. Søknaden kan ikke sendes på e-post.

Hvis du tar emner ved flere fakulteter, må du sende søknaden og dokumentasjonen til hvert av fakultetene.

Særskilt for Det medisinske fakultet

Bachelor- og masterstudenter og studenter på profesjonsstudiet medisin og masterprogrammet i klinisk ernæring sender søknad om tilrettelegging til Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Søknaden kan også leveres: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Det medisinske fakultet, 2.etg. i resepsjonen.

 

Særskilt for Det odontologiske fakultet

Odontologi- og tannpleiestudenter leverer søknaden til studieseksjonen i 3. etg. i Geitmyrsveien 69 eller sender den til Det odontologiske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1142 Blindern, 0317 Oslo.