Pensum/læringskrav

Bøker:

  • Garrard, Greg. 2012. Ecocriticism. (2. utg.) London & New York: Routledge.

  • Ekman, Kerstin. 1993. Händelser vid vatten. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

  • Lirhus, Agnar & Rune Markhus. 2014. Hva var det hun sa? Moss: H//O//F.

  • Nygårdshaug, Gert. 2014 [1989]. Mengele Zoo. Oslo: Juritzen forlag.

  • Rimbereid, Øyvind. 2011. Jimmen. Oslo: Gyldendal.

  • Stueland, Espen. 2016. 700-årsflommen. 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk. Oslo: Oktober.

 

Elektronisk tilgjengelig pensum med lenker:

 

Andre typer pensum:

(Gjøres tilgjengelig på annet vis - lærer gir nærmere beskjed.)

  • Christensen, Inger. 1991. Sommerfugledalen, et requiem. København: Brøndum. (sonettkrans)

  • Rem, Tore. 1998. «Økokritikk: Det grønnes i litteraturens verden». Samtiden nr. 5-6, s. 127-134. (7 sider)

  • Wærp, Henning Howlid. 2010. «Isak Sellanrå, igjen dagens mann? Markens grøde lest i et økokritisk perspektiv». Norsk Litterær Årbok, s. 106-124. (19 sider)

Publisert 2. mai 2016 14:14