Semesterside for NOR4120 - Høst 2004

INNLEVERING AV SEMESTEROPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9-15 innleveringsdagen. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer.(NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside:

  • Kandidatnavn
  • Oppgavetittel
  • Emnekode og tittel, semester og år
  • Faglærer
  • Kandidatnummer i øverste høyre hjørne
Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

9. nov. 2004 01:00