Semesterside for NOR4308 - Høst 2006

Oppgaver til 2. gang

Muntlig forberedt oppgave til 1.9. Flere kan samarbeide om oppgaven:

Velg ut minst 5 av konsulentuttalelsene. Trekk fram vurderingskriterier og retoriske grep i uttalelsene.

Bruk teori fra pensum

Muntlig forberedt oppgave til 1.9. En begynnelse som har gjort inntrykk på deg – begrunn hvorfor. Og/Eller: En begynnelse som gjorde at du la vekk boka – begrunn hvorfor.

18. aug. 2006 15:04