Semesterside for NOR4320 - Vår 2012

Innleveringsfrist for semesteroppgaven er onsdag 23. mai innen kl. 15.00 på ILNs ekspedisjonskontor. Kontoret holder åpent hverdager mellom kl. 12.30 og 15.00.

Forside til besvarelsen finner du her

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk finner du her

Besvarelsen leveres i 2 eks

9. mai 2012 13:16