Kvinnelig nordisk mestermøte – Lagerlöf, Undset og Blixen. Tema våren 2014

Kvinnelig nordisk mestermøte – Lagerlöf, Undset og Blixen 

 

Selma Lagerlöf, Sigrid Undset og Karen Blixen hører hjemme blant Nordens fremste og epokegjørende diktere. De er også prosafortellere i verdensklasse. Til tross for dette møtte de alle ulike grader av motstand fra en mannsdominert offentlighet,  både på grunn av sitt kjønn og sine emner. 

Nobelprisen i litteratur har for det meste blitt tildelt menn. Men 1900-tallet representerar likevel en epoke da kvinnelige  forfatterskap i verdensformat  begynner å få den oppmerksomhet de fortjener. Selma Lagerlöf ble i 1909 den første kvinnen som mottok nobelprisen i litteratur, og hun ble senere innvalgt i Svenska Akademien. I 1928 ble Sigrid Undset, som den tredje kvinnelige prismottaker, tildelt nobelprisen.  Karen Blixen mottok ikke denne utmerkelsen, selv om hun flere ganger ble nominert og var meget godt kvalifisert.

 På kurset vil det bli lagt vekt på det banebrytende i de tre litterære mesterskapene. Vi vil studere et utvalg  av de tre forfatternes mest betydningsfulle og representative  tekster. Vi vil også diskutere ulike typer forbindelser  mellom de tre forfatterskapene. Primærtekstene skal studeres på originalspråket.

Publisert 4. des. 2013 13:18