Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4324 - Høst 2005

Sensur: tirsdag 13. desember kl 13.00

2. des. 2005 15:42

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9 -15 innleveringsdagen. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside:

  • Oppgavetittel
  • Emnekode og tittel, semester og år
  • Faglærer
  • Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen medoppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

14. nov. 2005 15:57

Emnet har felles undervisning med NOR2324 Det nasjonale og det postnasjonale

4. aug. 2005 18:02