Semesterside for NOR4390 - Vår 2007

Innlevering av masteroppgaver: 2. mai kl. 13 på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. (Rekvisisjon til trykking kan du få på ekspedisjonskontoret 4-5 dager før.)

Lagring av masteroppgaver på web

Alle studenter ved HF skal lagre et sammendrag av oppgaven sin på web. Ordningen er obligatorisk. Lagringen av sammendraget skal gjøres før du leverer den trykte oppgaven til instituttet. Vi anbefaler at du også lagrer oppgaven i fulltekst på web.

Antall eksemplarer som skal leveres: 5

Sensur: Mandag 4. juni kl. 13.00. Resultatet offentliggjøres på oppslagstavle i 1.etg. Henrik Wergelands hus og på StudentWeb.

1. feb. 2007 14:17