Semesterside for NOR4402 - Vår 2017

Sensuren i NOR4402 V17 har falt, og resultatet ligger i Studentweb.
Eventuelle karakterbegrunnelser i dette emnet gis kun muntlig, og anmodning om slike sendes på e-post til 'nina.kulsrud@iln.uio.no' innen torsdag 15. juni kl. 14.

(Jfr. Lov om universiteter og høgskoler §5-3 punkt 2 siste ledd, der det står: ' Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.')

9. juni 2017 13:02