Tema høst 2015

Kort om emnet

Emnet tar for seg et utvalg av nordiske litterære tekster som utspiller seg i Afrika. Disse tekstene avbilder og gjenspeiler det som har ført skandinaver til Afrika siden kolonitiden.

I form av nærlesinger og en bred litteraturhistorisk kontekstuel tilnærming til de litterære eksempler, vil vi blant annet diskutere:

Karen Blixens farm i Kenya

slavehandel i dagens Ghana

turisme i Gambia

bistand i Tanzania

spor av Apartheid i Sør-Afrika

Skandinavias rolle i alt dette

Vi vil konsentrere oss om litterære sjangre, forholdet mellom fakta og fiksjon, litterær-medial og politisk representasjon, samt på selvbilder og bilder av det fremmede i en asymmetrisk verdensorden.

 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, skal du kunne:

redegjøre for beskrivelser av Afrika i nordisk litteratur over tid

sammenligne ulike litterære framstillinger av Afrika

analysere et verk med fokus på et utvalgt motiv eller tema

demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke relevant sekundærlitteratur inn i en tekstanalyse

diskutere ett verk i en historisk-politisk kontekst samt i relasjon til teorier

 

Publisert 8. mai 2018 11:19 - Sist endret 8. mai 2018 11:20