Semesterside for NORINT1310 - Høst 2012

Obligatorisk semsteroppgave

Oppgavens ordlyd:

Velg enten Jon Fosses drama "Nokon kjem til å komme" eller Nikolaj Frobenius' roman "Teori og praksis" og skriv en analyse av verket du velger, basert på minst to aspekter du mener er sentrale ved verket.

Oppgaven skal være på 4-6 sider. Formuler overskriften selv. Husk å oppgi kilder!

12. sep. 2012 13:51