Eksamen: Tid og stad

Eksamensordning

Heimeeksamen.

Utlevering av oppgåva: 20. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 23. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Munnleg kvalifiseringsoppgåve

75% oppmøteplikt

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. feb. 2020 03:04