Pensum/læringskrav – Våren 2020

Sjå detaljert pensumliste i Leganto

Detaljert informasjon om bøker og artikler finner du i det digitale pensumlistesystemet Leganto:

  • se hvilke kapitler og sidetall som er pensum
  • få direkte tilgang til digitalt pensum
  • se tilgjengelighet på biblioteket

Bøker

Det norske dialektlandskapet : innføring i studiet av dialekter Mæhlum, Brit (2012). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 200 s.
Korleis : strake vegen til god nynorsk Ellenes, Egil (cop. 2013). [Oslo]: Hovde & Brekke forl, 62 s.
Nynorsk for dumskallar Fridtun, Kristin (2013). Oslo: Samlaget, 108 s.

Nettartiklar

Altfor artige avløysarar? Erlend Lønnum, Språknytt, nr. 3, 2018
Norwegian Wood Lars Ivar Nordal (2019). Språkrådet
Nynorsk er tøffare enn bokmål Tom Ostad (24.september 2018). Framtida.no
Språkhistorie og symbolmakt Skirbekk, Gunnar, Prosa 2014
Studentar vil ha norsk fagspråk Ole Våge (2019). Språkrådet
Om skriftspråket vårt Aasen, Ivar (1836). 15-17
Minigrammatikk Språkrådet

Tekstar i kompendium

Kapittel 1 Mæhlum, Brit mfl., i Språkmøte : innføring i sosiolingvistikk cop. 2008. Oslo: Cappelen akademiske forl, 280 s.
Kapittel 5 Mæhlum, Brit mfl., i Språkmøte : innføring i sosiolingvistikk cop. 2008. Oslo: Cappelen akademiske forl, 280 s.
Kapittel 5 Papazian, Eric, i Norsk talemål : lokal og sosial variasjon, Helleland, Botolv,, 2005. Kristiansand: Høyskoleforl, 153 s.
Kapittel 7 Lars S. Vikør og Arne Torp, i Hovuddrag i norsk språkhistorie, Vikør, Lars S., 2014. Oslo: Gyldendal akademisk, 383 s.
Kapittel 16 Lars S. Vikør og Arne Torp, i Hovuddrag i norsk språkhistorie, Vikør, Lars S., 2014. Oslo: Gyldendal akademisk, 383 s.
Språkbyte og den pubertale trusselen mot nynorsk. Vangsnes, Øystein Alexander, i Språkleg toleranse i Noreg - Norge, for faen! 2013. Oslo: Samlaget, 101 s.
Sist henta fra Leganto 11. feb. 2020 13:10