Semesterside for RETKOM2103 - Vår 2005

SENSUR

Av rent praktiske grunner må sensuren på RETKOM2103 utsettes en uke. Sensurfall blir mandag 30. mai kl. 14, altså tre uker etter innleveringsfristen.

18. mai 2005 18:05

  • Det er obligatorisk frammøte på undervisningen den første uken.Møter du ikke, kan du tape studieplassen på emnet.

18. nov. 2004 01:00