Semesterside for RETKOM2103 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter
Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.
11. juni 2014 08:23

Rett lenke til obligatorisk erklæring om fusk finn du på denne sida:

http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

 

22. mai 2014 11:47

Oppgåveteksten er retta opp, slik at det er samsvar mellom lenka til Twitter-debatten og teksten som står i sjølve oppgåvesettet. Oppgåvesettet er no på 10 sider.

19. mai 2014 15:33

Opptaket frå opninga av Grunnlovsjubileet er ikkje lenger tilgjengeleg på NRK sine nettsider. Ny lenke til eit YouTube-klipp av Goksøyrs tale ligg no i oppgåva.

YouTube-klippet har om lag same lengde som det transkriberte klippet, men manglar teksting.

 

19. mai 2014 13:48

Retorikkseminaret er opent for alle interesserte. Seminaret får mandag besøk av Cheryl Ball som er redaktør i tidsskriftet Kairos ( a journal of rhetoric, technology and pedagogy). Tid og Sted: sem.rom 10, PAM kl. 12.15-13.30

24. apr. 2014 14:30