Semesterside for RETKOM2104 - Vår 2011

Karakterene fra muntlig eksamen ligger nå i Studentweb.

17. juni 2011 12:21

NB: Siste frist for å melde inn ønsker om tid på muntlig eksamen i RETKOM2104 er mandag 30. mai. Det er kun anledning til å fremme ønsker som er begrunnet (med f.eks. eksamenskollisjon). Ønsker meldes på epost til nina.kulsrud@iln.uio.no

18. mai 2011 15:58

Emnets obligatoriske oppgave er å skrive en referat på ca. 1 side av en artikkel eller kapittel fra pensum. En liste over fordelingen av hvem som skal skrive om hva, ligger i kursets Fronter-rom. Leveringsfrist er 13. april kl. 16.00.

19. jan. 2011 15:05