Semesterside for RETKOM2104 - Vår 2012

Sensuren er registrert, og ligger i Studentweb.

14. juni 2012 11:09

Nå er planen for muntlig eksamen sendt ut på e-post (UiO-adressen) til alle kandidatene.

Dersom noen mener de skal opp til muntlig eksamen og IKKE har fått denne e-posten, må vedkommende snarest kontakte studiekonsulent for å finne ut av hva som er galt.

1. juni 2012 13:02

NB: Siste frist for å melde inn ønsker om tid på muntlig eksamen i RETKOM2104 er fredag 25. mai. Det er kun anledning til å fremme ønsker som er begrunnet (med f.eks. eksamenskollisjon). Ønsker meldes på epost til nina.kulsrud@iln.uio.no

18. apr. 2012 17:36