Semesterside for RETKOM2104 - Vår 2018

Kjære alle,

Eksamensplanen for muntlig eksamen er nå publisert i Fronter. Den finnes under 'Undervisning'. 

Lykke til!

13. mars 2018 16:56