Dette emnet er nedlagt

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Vår 2011

Vår 2012

Vår 2013

Publisert 6. aug. 2013 13:31 - Sist endret 31. mars 2015 12:14