Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ENG1102 - Vår 2005

Ang. ORDBØKER TIL EKSAMEN: Alle ettspråklige ordbøker (engelsk-engelsk og norsk-norsk), samt ordbøker mellom norsk og ev. andre morsmål, er tillatt brukt til eksamen i ENG1102. Dette inkluderer også synonymordbøker (thesaurus) og fremmedordbøker, så sant de ikke er tospråklige.

24. mai 2005 02:10

Undervisningen den 2.5.2005 er avlyst pga. sykdom. Rettede oppgaver vil bli lagt ut i lærerens hylle i 9. etg. på onsdag.

2. mai 2005 02:00

ORDBØKER: Du trenger en god ordbok i dette kurset. Vent med å kjøpe ny ordbok til etter timen med gjennomgang av ordbøker (vanligvis i undervisningsuke 2), hvor du kan få tips og anbefalinger.

6. jan. 2005 01:00