Revidert gruppeprogram fra og med …

Revidert gruppeprogram fra og med 16. mars: For at vi skal få diskutert Education-tekstene før påskeferien, vil emnene 9-13 bli behandlet én uke tidligere enn annonsert. Studentene bes forberede seg til gruppe 8 (16. og 17. mars) ved å lese "Very Hard Facts" (handout) i tillegg til Woman Question-tekstene i Norton.

Publisert 12. mars 2004 01:00 - Sist endret 6. mars 2005 11:29