Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ENG2311 - Høst 2003

Frister for innlevering av essays, endelig versjon : 1.essay : 23. oktober kl. 15 (litteratur), 30. oktober kl. 15 (kulturkunnskap); 2.essay : 24. november kl. 15.

Skriftlig eksamen : 9. desember kl. 14.30-17.30.

12. sep. 2003 02:00