Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ENG2311 - Høst 2004

Klasseromseksamen i kulturkunnskap finner sted i Vilhelm Bjerknes hus, auditorium 5, den 18. november, kl. 14-16.

9. nov. 2004 01:00

Changes in the reading list: William Chafe, Harvard Sitkoff, and Betty Bailey, eds. A History of Our Time: Readings on Postwar America has been published in a new edition; 6th ed., 2003. Please see the reading list for an updated version of the chapters which are primary reading. Please also note that the reading list has been updated with a list of secondary reading.

20. aug. 2004 02:00

Gruppebytte: Hvis du har undervisning som kolliderer kan du få bytte gruppe. Send en e-post til h.l.eriksen@iba.uio.no. Dette gjelder også hvis det er medisinske grunner eller et vanskelig tidspunkt i forhold til pass av barn.

For alle andre grunner må du finne noen å bytte med. På ekspedisjonskontoret i 9. etasje NT finnes et skjema som skal benyttes, som fylles ut sammen med den andre personen. Vi foreslår at alle som ønsker å bytte gruppe møtes utenfor auditoriet etter den første forelesningen.

15. aug. 2004 02:00