Dette emnet er nedlagt

ENG4392 – Selvvalgt tilleggspensum til masteroppgaven

Kort om emnet

Emnet består av et selvvalgt, masteroppgaverelatert pensum, som skal betraktes som en utvidelse av pensum i det 4000-emnet som danner grunnlag for masteroppgaven. Pensum skal bestå av litteraturhistorie, litteraturteori og forskningslitteratur i direkte tilknytning til tema for oppgaven.

Hva lærer du?

Økt innsikt i forskningslitteraturen innenfor det feltet man har valgt å skrive sin masteroppgave fra.

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter opptak til masterprogram i litteratur, studieretning for engelsk litteratur.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det selvvalgte pensumet vil i de fleste tilfeller bygge på pensum i et eksisterende 4000-emne i engelskspråklig litteratur, som studenten har fulgt. Det vil også være mulig å lage et pensum fra bunnen av, forutsatt at man har funnet en veileder for oppgaven.

Undervisning

Veileder for oppgaven gir også veiledning i utformingen av det oppgaverelaterte, selvvalgte pensum. Pensumliste skal leveres innen 1.oktober i høstsemesteret eller 1. april i vårsemesteret i studentens siste semester.

Eksamen

Dette emnet vurderes i form av en avsluttende muntlig eksamen på engelsk, som også vil kunne komme inn på selve oppgaven. Det gis en egen bokstavkarakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Veiledning i utformingen av dette pensumet gis i.forbindelse med veiledningen til masteroppgaven.

Emnet er nedlagt, se for øvrig: /studier/program/litteratur-master/engelsk/oppbygging/

Eksamen

Vår og høst

Emnet er nedlagt, se for øvrig: /studier/program/litteratur-master/engelsk/oppbygging/

Undervisningsspråk

Engelsk