Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 9. desember kl. 14:00

*Formal requirements*: Please use Times New Roman, 12 pt., 1.5 line spacing. In the header you write your candidate number (which you find on StudentWeb), course code and semester. All pages must be numbered.

The first page of your paper must contain your candidate number, course code and course name, semester, year and the title of your paper (NOT your name).

*Submission procedures*: Your paper must be submitted in the folder "Eksamensinnlevering" (to be found in the Fronter fellesrom) by 14.00 (2 p.m.) on the submission day, when the folder will automatically close. If you have technical problems, please contact the exam administrator immediately.

When you open the folder, you will first be asked to confirm that you have not plagiarized any sources or cheated in any other way. Then you proceed to upload your paper.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.