Pensum/læringskrav

Fonologi og muntlig fransk

Pensumbøker

Abry, Dominique et Chalaron, Marie-Laure: Phonétique 350 exercices, 1994. Hachette . ISBN: 2-01-020550-2.

Girard, Francine et Lyche, Chantal : Phonétique et phonologie du français , 2005. Universitetsforlaget . ISBN: 82-15-00820-8.

Muntlig fransk

Pensum deles ut i forbindelse med undervisningen.

Støtteverk

Girard, Francine et Lyche, Chantal : (upublisert manus) Norme, variation et enseignement du FLE

Publisert 8. apr. 2010 16:13 - Sist endret 24. juni 2010 13:15