Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA2110 - Vår 2005

Sensur for skriftlig eksamen kunngjøres i studentweb 15. juni.

4. mai 2005 02:00

Hjemmeeksamen leveres inn fredag 18. mars mellom kl. 10 og 14 i rom 426 i Niels Treschows hus. Oppgaven skal leveres i to eksemplarer sammen med Obligatorisk erklæring vedr. fusk.

3. mars 2005 01:00

Søkere til FRA2110 som ikke har bestått eksamen i FRA1110, FRA1101 og FRA1102 innen 1. desember, må søke om opptak til FRA2110 etter at sensur er falt for FRA1102, dvs. 21.12. Alle programstudenter som fyller forkunnskapskravene, er garantert plass på emnet.

25. nov. 2004 01:00