Tema våren 2021: Camus

Emnet tar dette semesteret for seg Albert Camus, en av de viktigste franske prosaforfatterne fra forrige århundre. Det leses tre fortellende skjønnlitterære verk (L’Étranger, La Peste og La Chute) og utdrag fra en filosofisk tekst (Le Mythe de Sisyphe). En vil studere så vel formelle litterære aspekt ved tekstene som deres ideologiske implikasjoner. Undervisningen er en kombinasjon av forelesning og seminar. I første del av semesteret vil undervisningen erfaringsmessig i hovedsak ta form av forelesninger, men etter hvert forventes det at studentene deltar aktivt med kommentarer, spørsmål osv., evt. også med egne innlegg. Læringsmålene er de generelle læringsmålene for emnet, men valget av forfatterskap innebærer at de «hovedtendensene» det vises til, i betydelig grad vil angå de filosofiske og politiske aspektene ved forfatterskapet.

Publisert 26. nov. 2020 17:01 - Sist endret 26. nov. 2020 17:01