Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4511 - Vår 2004

Innlevering av mappe

Fristen for å levere inn mappa hvis du skal ta eksamen i juni, er torsdag førstkommende, dvs. 27. mai, kl. 12. Mappa skal leveres i to eksemplar. Husk å skrive emnekoden og navnet ditt på hvert essay og å fylle ut den obligatoriske erklæringen vedrørende fusk og legge den ved.

24. mai 2004 02:00

Muntlig eksamen 3. - 4. juni.

24. mars 2004 01:00