Dette emnet er nedlagt

NED4390 – Nederlandsk litteratur: Masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid over et selvvalgt emne, f.eks. et eller flere skjønnlitterære verker, en tematisk eller litteraturhistorisk problemstilling. Omfanget skal være på 80 – 100 sider.

 

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. Studenten får trening i å arbeide med en problemstilling over tid samt i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning nederlandsk litteratur og språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i litteratur, studieretning for nederlandskspråklig litteratur.

Overlappende emner

Emnet overlapper med Nederlansk hovedfag (gammel ordning).

Undervisning

Det vil bli gitt individuell veiledning. Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

ILOS avvikler muntlig eksamen på alle masteroppgaveemner med virkning fra våren 2007. Kun kandidater som senest 1. februar 2007 hadde eksamensmeldt seg til koden for masteroppgave, har anledning til å gå opp etter gammel ordning, som inkluderer en justerende muntlig eksamen. For kandidater som har meldt seg til eksamen etter dette tidspunktet, vil det ikke bli avholdt muntlig eksamen.

Det blir gitt skriftlig begrunnelse på karakteren og denne sendes studenten når sensur er falt.

Andre retningslinjer kan gjelde studenter som har fått innvilget deltidsstudier; ta kontakt med eksamenskonsulenten ved tvil.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning gis fortløpende

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Masteroppgaven skal skrives på nederlandsk