Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1120 - Vår 2004

Viktig om hjemmeoppgaver:

  • FRIST for levering: alltid INNEN kl. 12 på ekspedisjonskontoret den aktuelle dagen - MED obligatorisk erklæring vedr. fusk. Det er ikke mulig å levere etter kl. 12!

  • KANDIDATNR. kan du selv hente ned fra din StudentWeb.

  • ANTALL besvarelser: alltid 1 eks. til arkivet, samt 1 eks. til hver av dem som skal lese besvarelsen.

19. feb. 2004 01:00

Frister og oppgavetekster for skriftlige oppgaver ligger under Detaljert undervisningsplan .

18. feb. 2004 01:00

Mandag 23. februar kl. 14.15-15 blir det møte for alle studenter som ønsker å studere ved et universitet i Polen høsten 2004. Møtet foregår i rom 100 Niels Treschows Hus. Vi vil særlig hjelpe med å utfylle Erasmus-søknader.

9. feb. 2004 01:00