Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1120 - Vår 2005

OBS! Hjemmeksamen. Frist for innlevering av hjemmeoppgave nr. 3. er ma. 4. april mellom kl. 13-15 hos studiekonsulent, rom 503, 5. et. NT. Vi trenger 2 stiftete kopier + 1 ferdigskrevet oblig. skjema: www.hf.uio.no/studier/eksamensplan/obligerklaering.html Det skal være en forside med institutt, oppgavetittel, emnekode, termin og kand.nr. evt. bilde. Du finner ditt kand.nr. i studentweb. Sensur blir hengt opp på polsk-tavlen i 10. et. fre. 15. apr. etter kl. 12. Ca. 2 dager senere finner du sensuren i studentweb.

4. apr. 2005 02:00

Torsdag 10.03: “Campo di Fiori” Fredag 11.03: “Piosenka ...”

2. mars 2005 01:00

På timene 24. og 25. februar arbeider vi videre med Tokarczuks novelle “Profesor Andrews w Warszawie.” For nærmere opplysninger kontakt faglærer, tlf. 22856794.

18. feb. 2005 01:00