Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR2101 - Høst 2004

Sensur på skriftlig eksamen: tirsdag 7. desember kl. 10 på KRIs tavler i 4.et. NT.

1. des. 2004 01:00

Klasseromsprøve: 2. november i den ordinære undervisningstiden.

18. okt. 2004 02:00

Oppgavetekst (oversettelse til portugisisk), lagt ut i gul mappe POR2101 i hyllen i gangen, 4. et. NT. Andre tekster som vi skal arbeide med resten av semesteret, er også lagt ut der.

7. sep. 2004 02:00