Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4112 - Høst 2004

Vi har ennå ikke rukket å gå gjennom oppgavene som ble gitt tidligere (oppg. 1, 6 (tekst 1) og 7.). Disse finnes det imidlertid fasit til i boka.

Før vi går over til aksjonsarter, vil vi 21.10 avslutte oversikten over bruk av Ipf ved "complete events", jf. handout med eksempler. Dessuten vil vi se på aspektbruken ved imperativ, infinitiv og nektelse, jf. handout utdelt 14.10.

Til 21.10 kan dere også forberede oppg. 6 (tekst 2), som det ikke finnes fasit til i boka.

Det vi ikke rekker neste gang, vil vi gjøre i første time 28.10. Samme dag, 28.10, vil vi forhåpentlig også kunne begynne med aksjonsarter. Vi vil fortsette med aksjonsarter 4.11.

I løpet av et par uker vil jeg gjerne ha referanse til tittel, sidetall osv. for særpensum.

14. okt. 2004 02:00

Vi møtes neste gang torsdag 9/9, kl. 10.15 på mitt kontor; sjekk planen som ble utdelt første time. Se litt på eksemplene som ble delt ut 2/9.

2. sep. 2004 02:00

Vi møtes torsdag 26/8 kl. 11.00 på Atle Grønns kontor, 10.etg, NT. Les kapittel 1 i læreboka - og kikk gjerne litt på kapittel 2.

23. aug. 2004 02:00