Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4112 - Høst 2008

Emnet er avlyst høsten 2008. Neste gang høsten 2009. Studentene skal velge RUS4114 som obligatorisk emne i stedet for RUS4112.

18. juni 2008 14:51