Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS4112 - Vår 2004

Sensuren er nå over. Resultatene er oppslått i NT, 10.etg.

10. juni 2004 02:00

Sensur faller innen 18. juni. Jeg vil gi beskjed her så snart eksamensresultatene blir slått opp.

9. juni 2004 02:00

Fredag 30. april vil vi se på øv. 5, 6 (tekst nr. 2) og 7 i læreboka. I tillegg vil vi avslutte gjennomgåelsen av aksjonsarter.

23. apr. 2004 02:00