Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skoleeksamen.

Tid: 30. november kl. 15:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 OsloMet Sal 1C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøte til 60% av seminarene, en kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 02:22