PENSUM Pensum består av 1. …

PENSUM

Pensum består av

1. Vulgærlatinske tekster (hefte). Kontakt faglærer.

2. Ralph Penny: Gramática histórica de la lengua española

Det blir IKKE undervisning 15.09.04.

OBS! Nytt rom: PAM 405

Publisert 13. aug. 2004 02:00 - Sist endret 7. mars 2005 21:38