Pensum/læringskrav

Bø-Rygg, Arnfinn: ”Musikkestetikk – en historisk oversikt” (i kompendium) (16 s).

Cook, Nicholas: "Music as Performance." The Cultural Study of Music (red. M Clayton et al.), 2003. Routledge, New York (11 s).

Godøy, Rolf Inge, Tor Halmrast og Alexander Jensenius: "Musikkognisjon". Musikk og lyd, 2012. Unipub, Oslo (33 s)

Guldbrandsen, Erling E.: "Musikalske risikosoner. Fra kulturliv til estetisk erfaring." Risikosoner: Om kunst, makt og endring (red. S Meyer et al.), 2004. Norsk kulturråd 33, Rapportserien (26 s). 

Kjerschow, Peder Chr.: Musikk og mening, 1978. Tanum – Norli, Oslo (120 s). 

Kjerschow, Peder Chr.: Tenkningen som deltagelse. Musikken som utfordring for tenkningens selvforståelse, 1993. Solum Forlag, Oslo (100 s).

Sundberg, Ove Kr.: Musikktenkningens historie: Antikken, 2002. Solum Forlag, Oslo (100 s).

Sundberg, Ove Kr.: Musikktenkningens historie III: Barokken, 2007. Solum forlag, Oslo (100 s).

Tomlinson, Gary: "Musicology, Anthropology, History." The Cultural Study of Music (red. M. Clayton et al.), 2003. Routledge, New York (14 s). 

Williams, Alastair: Constructing Musicology, 2001. Ashgate, London (140 s).

Weisethaunet, Hans: ”Musikalsk mening – Starting all over again…" (i kompendium) (28 s).

Emneord: Musikktenkningens historie, musikkvitenskapens delområder, musikkognisjon, kulturanalyse, musikkhistorie og musikkanalyse.
Publisert 30. juli 2013 15:42 - Sist endret 23. mai 2014 11:26