Viktig beskjed til eksamenskandidatene i MUS1254

Til eksamenskandidatene i MUS1254

På den frivillige ekstratimen sist fredag delte jeg ut en kort-sjekkliste for satslæreoppgavene, som kan være nyttig for dem som fortsatt er usikre på «regelverket» i denne typen harmonisering. Den ligger i Fronter, MUS1254 Fellesrom, mappen «Undervisningsmateriale». Der ligger også den lange sjekklisten, som ble utdelt i uke 45.

INNLEVERING:

Oppgaveteksten ligger i Fronter, og besvarelsen skal leveres i Fronter.

For de som skriver besvarelsen i Sibelius: Davids tekst om  noteskriving i Sibelius (utdelt i uke 45) ligger i Fronter, MUS1254, mappen «Undervisningsmateriale».

For de som skriver besvarelsen for hånd:  Bruk svart penn eller tilsvarende. Dere må selvsagt legge inn et bilde av besvarelsen i Fronter innen fristen. Men for lesbarhetens skyld ber jeg dere også om å legge originalbesvarelsen i konvolutten på døra til mitt kontor så fort som mulig etter at eksamen er slutt. Pass på å skrive kandidatnummer på besvarelsen, men IKKE navn.

Lykke til!!

Asbjørn

Publisert 23. nov. 2015 13:00