Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2220 - Høst 2009

Husk! Frist for innlevering av tittel/problemstilling/pensum på semesteroppgaven er onsdag 21. oktober.

24. sep. 2009 10:42

Undervisningen blir kl. 10.15 til 12.00 på MIDI-rommet på ZEB. Vel møtt!

18. aug. 2009 14:25

Vel møtt til undervisning onsdag 19. august. Da antall grupper foreløpig ikke er avklart er tid og sted for undervisningen ikke helt nøyaktig bestemt. Det blir på onsdager, men enten starter vi kl. 09.15 på Sem. 1 eller kl. 10.15 på MIDI-rommet - følg med på nettet (altså her) for videre beskjed!

14. aug. 2009 15:37