Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2220 - Vår 2005

Hans T.Zeiner-Henriksen er syk i dag 11. mars og undervisningen er avlyst.

11. mars 2005 01:00

Første undervisningstime på MIDI-rommet fredag 21. januar kl. 14.15. De to første ukene er det kun 1 forelesningstime kl. 14.15 og ingen gruppetimer.

14. jan. 2005 01:00

Ingen undervisning fredag 4. februar.

14. jan. 2005 01:00