Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Bjørkvold, Jon-Roar (2005): Det musiske menneske (utvidet utgave), Oslo

Bjørkvold, Jon-Roar (1998): Skilpaddens sang, Oslo

Nachmanovitch, Stephen (2004): Improvisation i liv och konst, Göteborg (original: Free Play, 1990)

Osten, Suzanne (2002): "Makten på et teater", i Mina Meningar, Södertälje

Small, Christopher (1998): Musicking - Meanings of Performing and listening, London

Publisert 7. mars 2005 18:32